Møder, konferencer, videndeling, netværk, facilitering - samt mening i arbejdslivet og transformativ forskning

Her finder du artikler, rapporter, småtekster, øvelsesbeskrivelser, interviews, PowerPoints og workshopprogrammer om disse emner.

Det er mest ting, jeg skriver løbende under min forskning, udvikling, undervisning og rådgivning, men som jeg ikke kan placere på vores universitære websted

God jagt!

Ib Ravn